777 410 707 pan Kučera Robert – vedoucí hotelu a restaurací


email pro komunikaci –    centralhulin@centralhulin.cz